פרסומים


לפניכם מספר תערוכות בהם הצגתי, בפרסומים אלו אתם יכולים לראות שנושא פרחי ארץ ישראל מוביל ביצירה שלי.