לפרטים בדבר הזמנת תכשיטים ושאלות נוספות נא לפנות:

אי-מיילada.danny@outlook.com

 נייד   054-2076583 

 

 לפניות והזמנות: